مقايسه روابط عمومي با اشكال مختلف تبليغات

1- تبليغات بازرگاني Advertising
2- اشتهار طلبي Publicity
3- تبليغ سياسي Propagandu
1- تبليغات بازرگاني استفاده از وسايل ارتباط جمعي يا ساير وسايل براي بدست آوردن مشتري بيش تر و فروش بيش تر است. براي بدست آوردن منافع مالي بطور مستقيم و صريح صورت مي‌گيرد و به طور كلي پنهان كردن معايب و بزرگ جلوده دادن محاسن مد نظر است. اغراق و غلو امري عادي محسوب مي‌شود.
اما هدف روابط عمومي ايجاد هماهنگي و صميميت بين موسسه و كاركنان آن ها و نيز ايجاد و تثبيت تفاهم و اعتماد مردم نسبت به سازمان است. وسيله رسيدن به اين هدف در روابط عمومي ذكر حقايق است و چون از اين كار قصد استفاده مالي سريع ندارد اخبار و اطلاعات خود را از طريق وسايل ارتباط جمعي در اختيار مردم مي‌گذارد.

به عبارت ديگر تبليغات بازرگاني جنبه سود و مالي دارد در حالي كه كار روابط عمومي ايجاد حس تفاهم و اعتقاد به سازمان مي‌باشد.
2- اشتهارطلبي يا Publicity عبارت است از تبليغ بوسيله آگهي‌هاي غير مستقيم و انتشار اخبار و مقالات و ساير موارد با هدف معروف كردن يك شخص، شيئي و بالا بردن اعتبار آن ها با صرف هزينه‌هاي مختلف، در حاليكه هدف روابط عمومي ايجاد اعتماد و حسن تفاهم و صميميت بين كاركنان يك موسسه يا مردم است و بابت چاپ و يا پخش خبر هزينه اي صرف نمي‌شود. بنابراين روابط عمومي و اشتهارطلبي در هدف و عمل با يكديگر تفاوت دارند.
3- تبليغ سياسي يا پروپاگاند‌ا نفوذ در افكار عمومي براي هدايت آن به سوي هدف از پيش تعيين شده است و براي دستيابي به آن تنها به ارسال پيام بسنده نمي‌كند بلكه استفاده از هر وسيله اي را مجاز مي‌شمرد. معمولاً پروپاگاند‌ا مجموعه اقداماتي به نفع شخص، دولت يا يك مرام و مسلك مي‌باشد. گاهي پروپاگاند‌ا با استفاده از روش هاي روابط عمومي قصد ايجاد هيجان و برانگيختن دارد و گاه جنبه تحميل به خود مي‌گيرد. شباهت هاي پروپاگاند‌ا و روابط عمومي ظاهري و سطحي است چون با كمي دقت معلوم مي‌شود اهداف آن دو كاملاً متفاوت است. هدف روابط عمومي ايجاد حسن تفاهم و اعتماد متقابل از طريق نفوذ در افكار عمومي است.
هدف اصلي روابط عمومي برخلاف سه مورد بالا كه جذب و جلب مردم را در دستور كار دارد، امتناع آنان از طريق دادن اطلاعات صحيح و صادقانه مي‌باشد. بنابراين كار اصلي روابط عمومي هيچ يك از موارد بالا نيست.

مهرداد بوستانچي

 

 

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید