در بخش آثار تبلیغاتی دیداری و شنیداری به دلیل بالا بودن تعداد آثار، نامزدها سه برابر و در برخی شاخه‌ها دو برابر اعلام شده است. در شاخه‌هایی که تعداد نامزدها محدود است، تعدادی از آثار دریافتی، ازلحاظ امتیاز به حداقل 50 درصد دست نیافته و درنتیجه حذف شده‌اند.

دبیر هیئت داوران

علی فروزفر

 

رشته موضوع انواع  

بخش ویژه

 )اقتصاد مقاومتی(

مدیریت مصرف

)اصلاح الگوی مصرف(

 • روابط عمومی آبفای استان تهران
 • شرکت توانیر
 • شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • کانون آگهی و تبلیغات پویا نمایان قاصدک
 

ترویج مصرف کالاهای داخلی و کاهش واردات

 • بانک تجارت
 • پذیرش آگهی البرز
 • روابط عمومی شهرداری اصفهان
 • روابط عمومی شهرداری رشت
 • کانون آگهی و تبلیغات آتی بال
 • کانون آگهی و تبلیغات تدبیر پاسارگاد شرق
 • کانون آگهی روزنه ارتباط
 • نگین هزاره سوم
 
بخش ویژه )مسئولیت اجتماعی(

مسئولیت اجتماعی و فعالیتهای زیست‌محیطی

 • روابط عمومی شرکت ایرانول
 • روابط عمومی بانک مسکن
 • روابط عمومی شهرداری رشت
 • شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • کانون آگهی و تبلیغات آگه سازان
 • کانون آگهی و تبلیغات اشاره
 • کانون آگهی و تبلیغات بادکوبه
 • کانون آگهی و تبلیغات پنجره هنر
 • کانون آگهی و تبلیغات تدبیر پاسارگاد شرق
 • کانون آگهی و تبلیغات سروش سیما
 • کانون آگهی و تبلیغات شبکه آفتاب
 

بخش ویژه

)تبلیغات فرهنگی و خدمات عمومی(

تبلیغات فرهنگی و خدمات عمومی
 • روابط عمومی شرکت آبفای استان  تهران
 • روابط عمومی شهرداری اصفهان
 • کانون آگهی و تبلیغات ایده پروران
 • کانون آگهی و تبلیغات سروش سیما
 • کانون آگهی و تبلیغات هزاره سوم
 

تبلیغات محیطی

 • تابلوهای تبلیغاتی:
 • تبلیغ روی مبلمان شهری:
 • تبلیغ روی وسایل حمل‌ونقل عمومی:
 • تبلیغات محیطی جایگزین یا مکمل:
 • تبلیغات حجمی )ماکتها، بالنها و...(
 • روابط عمومی بانک شهر
 • شرکت پاکشو
 • کانون آگهی و تبلیغات آگه سازان
 • کانون آگهی و تبلیغات بادکوبه
 • کانون آگهی و تبلیغات خلاق کرگدن
 • کانون آگهی و تبلیغات شبکه آفتاب
 • کانون آگهی و تبلیغات نگاه روز
   

تبلیغات دیداری

و شنیداری

فیلم تبلیغاتی (مستند- صنعتی)
 •   اثر مستقل(آقای فخاریان)
 •   شرکت آرتمن فیلم
 • کانون آگهی و تبلیغات آتی بال
 •   کانون آگهی و تبلیغات پنجره هنر
 • کانون آگهی و تبلیغات تدبیر پاسارگاد شرق
 •   کانون آگهی و تبلیغات سروش سیما
 
   

آنونس (آگهیهای رادیویی)

 • کانون آگهی و تبلیغات بادکوبه
 • کانون آگهی و تبلیغات پنجره هنر
 • کانون آگهی و تبلیغات خلاق کرگدن
 •   کانون آگهی و تبلیغات شبکه آفتاب
 
   
آگهی تلویزیونی (با رویکرد فرهنگی)
 • روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری ملل
 • کانون آگهی و تبلیغات بادکوبه
 
آگهی تلویزیونی (مسئولیت اجتماعی)
 • روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
 • کانون آگهی و تبلیغات اشاره
 •   کانون آگهی و تبلیغات روزنه ارتباط
 
آگهی تلویزیونی (رئال)
 • روابط عمومی بانک شهر
 • روابط عمومی بانک مسکن
 • روابط عمومی بیمه ملت
 • کانون آگهی و تبلیغات اشاره
 • کانون آگهی و تبلیغات ایران نوین
 • کانون آگهی و تبلیغات ایده پروران
 • کانون آگهی و تبلیغات بادکوبه
 • کانون آگهی و تبلیغات پنجره هنر
 • کانون آگهی و تبلیغات تیراژه فیلم
 • کانون آگهی و تبلیغات خلاق کرگدن
 • کانون آگهی و تبلیغات سیما پخش
 • کانون آگهی و تبلیغات شبکه آفتاب 
 

آگهی تلویزیونی (انیمیشن)

 • روابط عمومی بانک شهر
 • کانون آگهی و تبلیغات آتی بال
 • کانون آگهی و تبلیغات اشاره
 •   کانون آگهی و تبلیغات شبکه آفتاب
 •   کانون آگهی و تبلیغات پنجره هنر
 
تبلیغات دیجیتال
 • روابط عمومی بانک مسکن
 • کانون آگهی و تبلیغات بادکوبه
 • کانون آگهی و تبلیغات پنجره هنر
 • کانون آگهی و تبلیغات مگنولیا
 • کانون آگهی و تبلیغات DMN
 
تبلیغات یکپارچه (کمپینها)  
 • روابط عمومی بانک مسکن
 • کانون آگهی و تبلیغات اشاره
 • کانون آگهی و تبلیغات آتی بال
 • کانون آگهی و تبلیغات پنجره هنر
 • کانون آگهی و تبلیغات مگنولیا
 
 
تحقیقات و مطالعات مرتبط با تبلیغات طرح‌های تحقیقات مرتبط با تبلیغات (تحلیل موقعیت، پیش‌آزمون، تحلیل مخاطبان، پس‌آزمون، اثربخشی)
 • روابط عمومی بانک مسکن
 • شرکت ایرانول
 • کانون آگهی و تبلیغات شبکه آفتاب
 • کانون آگهی و تبلیغات 
 
تبلیغات چاپی آگهی مطبوعاتی شامل مطبوعات و آگهی‌نامه
 • کانون آگهی و تبلیغات آتی بال
 • کانون آگهی و تبلیغات آگه سازان
 • کانون آگهی و تبلیغات اشاره
 • کانون آگهی و تبلیغات بادکوبه
 • روابط عمومی بانک تجارت
 • کانون آگهی و تبلیغات خلاق کردگدن
 • کانون آگهی و تبلیغات شبکه آفتاب
 • کانون آگهی و تبلیغات مگنولیا
 • کانون آگهی و تبلیغات نگاه شرقی سبز 
 
پوستر
 • کانون آگهی و تبلیغات آتی بال
 • کانون آگهی و تبلیغات اشاره
 • کانون آگهی و تبلیغات کانون ایران نوین
 • کانون آگهی و تبلیغات نگاه شرقی سبز
 

بروشور وکاتالوگ

برچسب‌ها ((لیبل)

بسته بندی

 • شرکت بیمه ملت
 • شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
 • شرکت راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
 • شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • کانون آگهی و تبلیغات اشاره
 • کانون آگهی و تبلیغات پنجره هنر
 • کانون آگهی و تبلیغات کانون ایران نوین
 • کانون آگهی و تبلیغات نگاه شرقی سبز
 
فعالیت‌های روابط عمومی در قالب کمپین تبلیغاتی  
 • روابط عمومی شهرداری اصفهان
 • روابط عمومی شهرداری رشت
 • روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری ملل
 • شبکه پذیرش آگهی البرز
 • کانون آگهی و تبلیغات نگاه روز
 
برندینگ

هویت بصری برند، طراحی مفهوم،

تصویر و شخصیت برند

جایگاه سازی

طراحی لوگو

 • کانون آگهی و تبلیغات آتی بال
 • کانون آگهی و تبلیغات اشاره
 • کانون آگهی و تبلیغات خلاق 360 درجه
 
تبلیغات حمایتی و اسپانسرینگ

حوزه‌های ورزش، همایش‌ها، رویدادهای مهم، موسیقی، هنر، فعالیت‌های عام‌المنفعه

 • روابط عمومی بانک تجارت
 • روابط عمومی شهرداری رشت
 • کانون آگهی و تبلیغات آتی بال
 • کانون آگهی و تبلیغات نگاه شرقی سبز
 • کانون آگهی و تبلیغات DMN
 
تبلیغات مستقیم فروشندگی شخصی، توزیع نمونه محصول
 • سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور
 • شرکت ایرانول
 • کانون آگهی و تبلیغات آتی بال
 • کانون آگهی و تبلیغات اشاره
 • کانون آگهی و تبلیغات   DMN
 

 

ساعت 19 امروز (چهارشنبه 20 بهمن‌ماه) اسامی نامزدهای جشنواره تبلیغات ایران روی سایت جشنواره قرار خواهد گرفت.

بنابراین گزارش، در دومین دوره جشنواره، حدود 2 هزار اثر و آگهی تبلیغاتی به دبیرخانه جشنواره واصل شد و از این تعداد، بالغ بر 800 اثر در فرایند داوری قرار گرفت که درنهایت، پس از 10 روز داوری فشرده به‌ویژه در سه رشته تبلیغات پخشی، محیطی و چاپی و بخش ویژه و به‌خصوص موضوع اقتصاد مقاومتی توسط 50 داور، نهایتاً آثار نامزد برگزیده شدند.

مشارکت‌کنندگانی که به این داوری اعتراض داشته باشند، می‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه 21 بهمن‌ماه، مراتب را کتباً به دبیرخانه جشنواره انعکاس دهند.

خاطرنشان می‌سازد آیین معرفی برترین‌های تبلیغات ایران روز دوشنبه 25 بهمن‌ماه از ساعت 14 در سالن خواجه نصیر مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار و طی آن، ضمن معرفی برندگان نهایی، با اعطای شاهین و دیپلم افتخار از آن‌ها تجلیل خواهد شد.

ضمناً نشانی سایت جشنواره www.iranadfestival.ir است.

 

تمدید زمان داوری جشنواره تبلیغات به دلیل استقبال کم سابقه

 

 

با افزایش استقبال کم‌سابقه از جشنواره برترین‌های تبلیغات و ارسال زیاد آثار و آگهی‌ها به بخش مسابقه، دبیرخانه جشنواره تبلیغات در آخرین روز داوری‌ها، آثار را به مدت یک روز تمدید کرد.
بر این اساس، احتمالاً نتایج داوری‌های جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران تا ظهر روز سه‌شنبه 19 بهمن‌ماه اعلام خواهد شد.

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﺗﺮﯾﻦﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد:

 

اﺳﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻓﺮدا اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد

 

 

ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣله ﻓﺮاﯾﻨﺪ داوري در ﺟﺸـﻨﻮاره ﺑﺮﺗـﺮﯾﻦ‌ﻫـﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت اﯾـﺮان، روز دوﺷـﻨﺒﻪ 18 ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه، ﻓﺮدا اﺳﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺎﻫﯿﻦ (ﻧﻤﺎد اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره)، اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻓﺮوزﻓﺮ دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺌﺖ داوران ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﺗﺮﯾﻦﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾـﺮان، ﺑـﺎ اﻋـﻼم اﯾـﻦ ﻣﻄـﺐ ﮔﻔـﺖ:از ﺣﺪود 1500 اﺛﺮ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره، ﻧﺰدﯾـﮏ 500 اﺛـﺮ ﮐـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوهﻫﺎي داوري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ ﺗـﺎ آﮔﻬـﯽﻫـﺎ و آﺛـﺎري ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ روز دوﺷﻨﺒﻪ 25 ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎي ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وي اﻓﺰود: ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد 10 درﺻﺪ آﺛﺎر ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮوزﻓﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي داوري ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ داوران اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: ﻫﯿﺌـﺖ داوري ﺟﺸـﻨﻮاره ﺑـﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از 65داور ﺧﻮشﻧﺎم، ﻣﺠﺮب و ﻋﺎﻟﻢ، ﮐﺎر ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﻬﯽﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨـﺪ و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮاي داوري ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و واﻗﻌﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وي اﻓﺰود: ﻫﺮ اﺛﺮي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ 50 درﺻﺪ اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﻞ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺛﺎر اﺛﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ داوري، اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻓﺮوزﻓﺮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ: ﭘﺲ از اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ، ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ داوري ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘـﺮاض ﺧـﻮدرا ﺑﻪﻃﻮر ﻣﮑﺘﻮب ﻇﺮف 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
وي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳـﭙﺮي ﺷـﺪن ﻣﻬﻠـﺖ اﻋﺘﺮاﺿـﺎت، داوري ﻧﻬـﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨـﺎب آﺛـﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

 

 

دومین جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران ۲۵ بهمن‌ ماه در مرکز همایش‌های سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد

هوشمند سفیدی، رییس جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران پیشتر درباره جشنواره برترین‌های تبلیغات گفته است: بخش اصلی این رویداد، "بخش مسابقه" است که طی آن آگهی‌های تبلیغاتی در ۹ رشته تبلیغات محیطی، تبلیغات حمایتی، تبلیغات مستقیم، فعالیت‌های روابط عمومی، تحقیقات آزمون‌های تبلیغات، تبلیغات دیداری و شنیداری، تبلیغات چاپی، برندینگ، مورد بررسی، ارزیابی و داوری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: همچنین در بخش ویژه، آگهی‌های تبلیغات مرتبط با اقتصاد مقاومتی، مسؤولیت اجتماعی و زیست‌محیطی و تبلیغات فرهنگی و خدمات عمومی مورد بررسی و داوری قرار خواهد گرفت.

رییس جشنواره تبلیغات برترین‌های ایران با اشاره بر ابعاد علمی، آموزشی این رویداد یادآور شد: در روز ۲۴ بهمن‌ ماه سال جاری، سه کارگاه آموزشی با عناوین تبلیغات خلاق، روش‌های پیش‌آزمون تبلیغات و طراحی کمپین‌های تبلیغاتی برگزار خواهد شد.

 

shakhes

دبیرخانه «جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران» موضوعات و شاخص‌های داوری در این جشنواره را اعلام کرد.

 

به گزارش دانش تبلیغات به نقل از دبیرخانه «جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران»، با هدف ارزیابی آگهی‌های تبلیغاتی در هر رشته‌ای، شاخص‌هایی تعیین شده و برای هر شاخص طیفی از امتیازات منظور شده است. در بخش تعیین موضوع برای هر رشته ارزیابی، موضوعات متنوعی در نظر گرفته شده است.

همچنین بر اساس این گزارش، هوشمند سفیدی رئیس جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران در آیین رونمایی از پوستر دومین دوره این جشنواره، گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده، تبلیغات می‌تواند بین ۱۵تا ۲۰درصد به افزایش رشد تولید ناخالص ملی تاثیر بگذارد و امروزه ثابت شده است این تاثیر با تبلیغات دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی قابل افزایش هم است.

سفیدی با ارائه گزارشی از روند پیشرفت امور این جشنواره که طی روز ۲۵بهمن ماه در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار خواهد شد، گفت: امید است با رویکرد داوری واقعی و کیفی، آثار برگزیده، چراغ راهنمای بودند برای ارتقای کیفیت آگهی‌های تبلیغاتی در کشور باشد.

در این آیین، از پوستر جشنواره رونمایی شد و حاضران در جلسه که مدیران روابط عمومی و مدیران آژانس‌های تبلیغاتی بودند، دیدگاههای خود را برای برگزاری مناسب این رویداد مطرح کردند.

 

poster1

اعلام برنامه دومین جشنواره برترین های تبلیغات ایران

با حضور مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، " دومین جشنواره برترین های تبلیغات ایران" 24 و 25 بهمن ماه در مرکز همایش های سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد.

هوشمند سفیدی، رییس جشنواره برترین های تبلیغات ایران با اعلام این مطلب گفت:بخش اصلی این رویداد،" بخش مسابقه است که طی آن آگهی های تبلیغاتی در 9 رشته تبلیغات محیطی،تبلیغات محیطی،تبلیغات مستقیم،فعالیت های روابط عمومی،تحقیقات آزمون های تبلیغاتی،تبلیغات دیداری و شنیداری،تبلیغات چاپی،برندینگ مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.رییس جشنواره تبلیغات با اشاره به اهمیت بخش ویژه خاطرنشان ساخت:مدیریت مصرف،توسعه صادرات غیرنفتی،کاهش واردات و خرید کالای ایرانی چهار موضوع مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی هستند و ما در هر موضوع،چهار اثر برتر را معرفی و مورد تقدیر قرار خواهیم داد.

سفیدی با بیان این که این رویداد یزرگ ترین عرصه رقابتی و داوری صنعت تبلیغات ایران است،گفت:نتایج این جشنواره،مبین آگهی های تبلیغاتی اثربخش و خلاق خواهد بود و تاکید جشنواره بر معیار علمی و حرفه ای بودن آگهی ها و ارزیابی بر اساس این نوع شاخص ها،در نهایت منجر به تولید آثار فاخر در تبلیغات کشور خواهد شد.

این جشنواره با حضور و مشارکت برند ها،روابط عمومی ها و کانون های آگهی و تبلیغات و حمایت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،وزارت صنعت،معدن و تجارت،سازمان زیباسازی شهر تهران،سازمان فرهنگی،هنری شهرداری تهران و نماینده سازمان جهانی تبلیغات در ایران با شعار خلاقیت،اثربخشی تبلیغات و حق انتخاب مشتری برگزار خواهد شد.

رییس جشنواره تبلیغات برترین های ایران با اشاره بر ابعاد علمی،آموزشی این رویداد یادآور شد:در روز 24 بهمن ماه سال جاری سه کارگاه آموزشی با عناوین تبلیغات خلاق،روش های پش آزمون تبلیغات و طراحی کمپین های تبلیغاتی برگزار خواهد شد.

وی هم چنین گفت: طراحان و گرافیست ها نیز می توانند به صورت انفرادی در این رویداد مشارکت کنند.سفیدی با اعلام اینکه آخرین مهلت ارسال آثار و آگهی های تبلیغاتی به این رویداد هفتم بهمن ماه است،از علاقه مندان خواست تا با مراجعه به سایت این جشنواره نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

iranadfestival.ir

دبیرخانه "جشنواره برترین های تبلیغات ایران"، اسامی داوران دوره دوم این جشنواره را مشتمل بر 65 نفر در 9 بخش اصلی و یک بخش ویژه اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، اسامی داوران این جشنواره به تفکیک 9 رشته اصلی و یک "بخش ویژه" در سه موضوع به شرح زیر است:

 • دبیر هیئت‌داوران: استاد علی فروزفر
 •  کارگروه­ها:

1 کارگروه برنامه­های یکپارچه و جامع تبلیغاتی

ü   سرگروه: ناصر پاشاپور

ü   اعضای گروه: امیر بختایی،استاد مجید بلوچ، ناصر پاشاپور، دکتر کامبیز حیدرزاده، ماکان مهرپویا.

2 کارگروه تبلیغات مستقیم و حمایتی

ü      سرگروه: دکتر علی فروزفر

ü      اعضای گروه: مصطفی اسدالهی، سیدجواد پورمیرغفاری، دکتر محمد خرم، فریدالدین عطار، پویا غزنوی، استاد علی فروزفر و دکتر فرزاد مقدم.

3 کارگروه تبلیغات چاپی و محیطی

ü  سرگروه: دکتر صفا صیرفی

ü   اعضای گروه: مسعود اسعدی، شهرزاد اسفرجانی، دکتر ساعد جنانی زاویه، دکتر محمدرضا دوست محمدی، دکتر صفا صیرفی، استاد بهرام کلهرنیا، مهدی عابدینی و استاد سیدکاظم نورهاشمی.

4 کارگروه تبلیغات دیداری و شنیداری

ü  سرگروه: سید احمد تقوی پویا

ü   اعضای کارگروه: علیرضا احمدی، سعید احمدی، پویا بادکوبه، شهنام بیگلو، سید احمد تقوی پویا، مازیار حبیبی نیا، پژمان فخاریان، استاد سیدغلامرضا موسوی، دکتر سیدمحمد موسوی، استاد داریوش مهرجویی، مجتبی محمدیان، دکتر تژا میرفخرایی.

 

5 کارگروه فعالیت­های روابط عمومی

ü   سرگروه: دکتر داود زارعیان

ü   اعضای گروه: مینا بینا، استاد قربانعلی پورمرادیان، آرام رشیدی، دکتر داود زارعیان، سیدشهاب سیدمحسنی، جواد قاسمی، دکتر امیدعلی مسعودی، دکتر حسن نصیری قیداری و امیرحسین نوریان.

6 کارگروه فعالیت­های دیجیتال

ü   سرگروه: استاد محمدرضا محمدی­فر

ü   اعضای گروه: آرش افشین، سعید رحمانی، محمد جنگجو، آرش صالحی، و محمدرضا محمدی­فر

7-کارگروه طراحی و برندینگ

ü   سرگروه: دکتر محمد بلوریان تهرانی

ü   اعضای کارگروه: دکتر امیر اخلاصی، دکتر محمد بلوریان تهرانی، آرش سلطانعلی، دکتر عظیم فضلی­پور، بابک کاظمی، رضا گنجوی و نژده هوانسیان

8 کارگروه مطالعات و تحقیقات مرتبط با تبلیغات

ü   سرگروه: دکتر کامبیز حیدرزاده

ü   اعضای کارگروه: پریسا پروشانی، دکتر کامبیز حیدرزاده، پرویز درگی، ایرج قره­داغی و دکتر اقبال دولتشاهی

 9-­ کارگروه داوری بخش ویژه:

ü  سرگروه: دکتر مجتبی آقایی

ü  اعضای کارگروه: دکتر مصطفی اسلامی، دکتر بهنود اله­وردی نیک، دکتر محمود دهقان، دکتر ابوالفضل رفیع، ایرج قره­داغی، استاد علی فروزفر، دکتر سید مجتبی علوی،

 

 

 

دانش تبلیغات از این پس قرار است نسبت به تهیه گزارش تصویری از تابلو و بیلبوردهای سطح کشور اقداماتی انجام دهد، لذا همکار گرامی " کیانا عزتی " ( مدیر داخلی-مدیر امور مشتریان-دبیر تحریریه ) اقدام به عکاسی و تهیه گزارش تصویری می‌کند.

از این رو در این شماره بخشی از بیلبوردهای جزیره زیبای کیش به رویت شما عزیزان می رسد. هم چنین پذیرای نقطه نظرات شما در این راستا هستیم.

 

IMG 0190 IMG 0192
IMG 0194 IMG 0195
IMG 0196 IMG 0197
 IMG 0198  IMG 0200
 IMG 0203  IMG 0204
 IMG 0205  IMG 0206
 IMG 0217  IMG 0222
 IMG 0223  IMG 0227
 IMG 0242  IMG 0246

 

Save

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید