- دانش تبلیغات آمادگی دارد نسبت به چاپ شماره های اختصاصی و ویژه نامه ها در زمینه های زیر از کمک سایر اشخاص استفاده کند

- ویژه نامه های موضوعی

- ویژه نامه های جغرافیایی

- ویژه نامه های مناسبتی

ویژه نامه های دانش تبلیغات که تا کنون منتشر شده است و قابلیت انتشار در سایر رشته های صنعت و یا سایر مناطق کشور را دارد. 

 

ویژه نامه صنعت پتروشیمی ویژه نامه غذایی هرمس
ویژه نامه دانش تبلیغات در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ویژه نامه های محلی و منطقه ای
ویژه نامه شماره 5 ویژه نامه مدیران انفورماتیک کشور
ویژه نامه دانش تبلیغات در صنعت  ICT و انفورماتیک  ویژه نامه دانش تبلیغات در صنعت ICT و انفورماتیک 
ویژه نامه صنعت شیشه
 
ویژه نامه ایران شیشه
ویژه نامه دانش تبلیغات در صنعت شیشه  ویژه نامه دانش تبلیغات در صنعت شیشه 
ویژه نامه های نمایشگاهها و همایشها ویژه نامه های نمایشگاهها و همایش ها
ویژه نامه های استانی ویژه نامه های استانی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید