بغداد در محاصره بیلبوردها

درهفته های اخیر، جنگلی از تابلوهای تبلیغاتی درخیابان های بغداد سبز شده که نشانه خصوصی سازی فزاینده اقتصاد عراق پس از چندین دهه کنترل دولت درزمان رژیم صدام حسین است.
عبدالجلیل ابراهیم که مالک یکی از 4 شرکت بزرگ تبلیغاتی در پایتخت عراق است، اعلام کرد: تغییر حکومت و لغو تحریم های بین المللی، به خصوصی سازی اقتصادی انجامیده است. حالا شرکت های خارجی گرد هم آمده اند. ما بجای 10، 12 تابلوی تبلیغاتی درماه، اکنون یکصد تابلو می سازیم.
ستراک کوکیان که شرکتش نینوا درسال 1976 تشکیل شده و از قدیمی ترین کانون های بغداد است، گفت: فوریه، ماه تلفنهای همراه بود. شبکه عراقنا400 تابلوی تبلیغاتی با پروژکتور سفارش داد، ولی چون ضرب الاجل تحویلش 10 روز بود و من نمی توانستم در آن مدت بیش از 120 تابلو بسازم، این سفارش را به همکارانم واگذارکردم.

وی افزود که لوازم الکترونیکی حدود 70 درصد محصولات تبلیغ شده را تشکیل می دهند، ولی رقابت موجب شده قیمتها مهار شود. کورکیان گفت: درآمد خالصم دوبرابرشده و به 2هزاردلار رسیده ولی ماه پیش هزار دلار بابت یک ژنراتور برق دادم تا حتی درصورت قطع برق، کارمان ادامه یابد. اما چها رنفر ازکارکنانم جداشدند، زیرا هرکدامشان می خواستند برای خود یک شرکت بزنند. این رقابت مانع از آن می شود که ما قیمت ها را افزایش دهیم.

با این وجود، قیمت یک متر مربع تابفلوی تبلیغاتی از آغاز سال جاری میلادی درعراق 25 درصد افزایش یافته است. منبع دیگر درآمد شرکت های تبلیغاتی عراق، لغو منع تبلیغات تنباکو، مشروبات الکلی و پوشاک زنانه است که توسط دیکتاتورسرنگون شده عراق ممنوع شده بود. کورکیان که شرکتش یک بیلبورد 25 متر مربعی درمرکز بغداد برای یک برند سیگار انگلیسی علم کرده، گفت: درزمان صدام، اگر محصولی خارجی بود، برای تبلیغ آن باید از چند اداره دولتی مجوز می گرفتیم. ابراهیم که دفترش مملو از پوسترهای علایم تجاری خارجی و تابلوهای انگلیسی زبان سردرمغازه هاست، اعلام کرد که مقررات سابق، تبلیغ گران را ملزم می کرد که زبان اصلی تابلوها را عربی انتخاب کنند. وی گفت: اکنون از هردیوار ساختمان یا نبش هرچهار راه برای تبلیغات استفاده می کنیم، ولی درگذشته انتخاب مکان تبلیغ مستلزم دریافت مجوز خاص بود. من اکنون آماده ام هرچیزی را چاپ کنم.

سیل قرارداد هرروز به سوی دفترش سرازیر می شود، زیرا تبلیغات رادیویی و تلویزیونی هنوز درمرحله آغازین قراردادر. عماد الجلال که صاحب آژآنس تبلیغاتی «البرقه» است، گفت: حالا که خانه های عراقی ها به آنتن های دریافت شبکه های ماهواره ای عرب مجهز شده، هیچ کس دیگر تلویزین داخلی را تماشا نمی کند. چهار شبکه داخلی که توسط کردها، مسیحیان، گروه های اسلامگراو ائتلاف اشغالگران به رهبری آمریکا اداره می شوند، توانایی یا تمایل پخش آگهی های تلویزیونی را ندارند. درمورد روزنامه ها نیز، آگهی های آنها فقط درباره مناقصه های باز سازی است.

کورکیان همچنین از رونق تبلیغات آنقدر خرسند است که دیگر طلب خود از رژیم سابق به خاطر کشیدن تصاویر صدام که شرکت هایدولتی یا خصوصی سفارش شان را می دادند، حدود نیمی از درآمد ما را تشکیل می داد. رژیم صدام بدون تسویه حساب هایش فرو پاشید.

عراقی ها که تا این اواخر به دیدن تصاویر رئیس جمهور سرنگون شده شان درهمه جا عادت کرده بودند، اکنون با چشم انداز شهری متفاوتی مواجه اند. یک بغدادی که به یک بیلبورد بزرگ درباره یک غربی کت و شلوار پوشیده و سیگار به لب نگاه می کرد، گفت: مطمئنم آدم کله گنده ای است که عکسش را اینقدر بزرگ زده اند.

 

اخراج: حسن ابراهیم

منبع: خبرگزاری فرانسه

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید