چاپ کردن این صفحه

شرکتهای مجری تبلیغات محیطی

سوال : در تهران انواع و اقسام تابلوها و بیل بردها وجود دارد و همه مدعی اند  بیلبرد دارند و می توان به آنها سفارش داد.در این مورد راهنمایی کنید و توضیح دهید؟

 

پاسخ : در حال حاضر در تهران متولی تبلیغات محیطی سازمان زیباسازی شهرداری تهران است و تنها شرکت های مجاز که در قرارداد با سازمان باشند دارنده تابلو محسوب می شوند و آنهم تا مدت سه سال که قرارداد دارند وبعد از آن دوباره تابلوها گروه بندی و به مناقصه برای کانونهای تبلیغاتی مجوز از ارشاد و دارای رتبه از سازمان ،گذاشته می شود.

 

اما این روند بر این معنا نیست که سایر شرکت های تبلیغاتی نمی توانند روی تابلوها بازاریابی کنند،بلکه در حال حاضر نیز چنین است که برخی از شرکت های تبلیغاتی به کانونهای در قرارداد با سازمان در امر بازاریابی و فروش تابلوها کمک شایان توجهی می کنند.از جمله شرکت های مطرح که در قرارداد با سازمان زیباسازی اند به شرکت های زیر می توان اشاره کرد:

 

1-شرکت سیما آرا  2-گروه گسترش  3-نوند ندای آسیا  4-تصویر گران   5-رسانه ابزار 6-  تصویرسازان روز 7- ایمانقشینه  8- ایده آفرین 9- آگه سازان  10- کانون ایران نوین  11-گسترش تبلیغات  12- جانوسپار  13- فرآفرین  14- پویندگان توسعه پارس  و . . .

 

و سایر شرکتهایی که دارای رسانه نیستند اما سرویس های مشاوره و خدمات قوی به مشتری ارائه می کنند :

 

1- روزگار طرفه  2- اشاره  3- هنرآذین  و . . .