مبلمان شهری یکپارچه

ابداع خانواده‏اي قابل توسعه از مبلمان شهري كه اتصالات مشابه و پايه نگهدارنده مشترك داشته باشد، هدف سيستم‏هاي مبلمان يكپارچه است.
• • ويژگيهاي چنين سيستمي ضمن ايجاد هماهنگي در اجزاي شهر موجب كاهش مصرف مواد، تقليل هزينه‏هاي ساخت و كاهش ابعاد ميشود.
• تعريف پايه يا ستوني واحد كه مورد استفاده روشنايي و اسامي خيابان‏، علايم و زباله‏دان و غيره باشد ميتواند از تكثير جزئيات اضافي بسياري در خيابان بكاهد. در حالي كه هم اكنون هر سازماني براي خود پايه‏اي تعبيه ميكند و فقط از قسمت محدودي از آن بهره‏ مي‏جويد ضمن آنكه اتصالات نگهدارنده خاص خود و دهها ماده و رنگ ناهمگون ديگر را نيز به آن اضافه مي‏كند.
• يكپارچه سازي و اشتراك مداري در چنين مواردي نه تنها موجب هماهنگي بصري ميشود بلكه به هويت منطقه‏اي و شهري هم كمك ميكند.

نكته ظريف در اين ميان وجه تمايز سيستم‏هاي يكپارچه با سيستم‏هاي چند منظوره است.
• در يك سيستم چند منظوره،‌محصول از ابتدا به اين قصد طراحي ميشود و احتمال دگرگوني در سيما و پيكره آن زياد است.
• اما در مبلمان يكپارچه لزوماً چنين هدفي دنبال نمي‏شود. بلكه اجزاء و عناصر مورد نظر در صورت تطابق و حفظ پيوستگي ظاهري با عنصر ثابتي يكپارچه مي‏شوند.
توجه به هويت مكان
با رشد شهرها و حومه‏ها، گرايشي افراطي در يك شكل كردن چهره شهري به وجود آمده است، به گونه‏اي كه اغلب تفاوت كمي در روحيه مبلمان نقاط مختلف شهر يا حتي گاهي ميان چند كشور ديده ميشود. حال آن كه هنوز هم جذاب‏ترين و به ياد ماندني‏ترين محله‏ها آنهايي هستند كه با شكل و شمايل ويژه و مختص به خود در خاطره‏ها جاي مي‏گيرند و شايد از همين روست كه در كوششهاي جديد براي نوسازي و ساماندهي شهرها به اين خصوصيات توجه بسيار ميشود.
• از ديدگاه طراحان، انتخاب و طراحي مناسب مبلمان شهري، حفظ هويت مكان و نمود بيشتر آن را ممكن مي‏سازد. اين برخورد در احياي مناطق تاريخي و سنتي بسيار موثر است
• اگر دخالت در شهر به تزيينات سطحي محدود نشود ، بايد ميان بافت اجتماعي و فضاي شهر توازني ايجاد كرد.
• آنگاه كه بافت اجتماعي مكاني تثبيت شده و در ميان ساكنانش مفهوم شهر نشيني، ريشه‏اي عميق دواند، ميتوان به ساختارهايي مكمل در سيما و منظر آن پرداخت و شرايط را براي حفظ محيط و رفاه اهالي‏اش مهيا كرد.
• به اتكاي همين بافت اجتماعي تثبيت شده و ريشه‏دار ميتوان در مدت زماني كافي و با روشي پويا، خيابانهاي محله و شهر را به گونه‏اي مجهز كرد كه بازتاب فرهنگ آن باشد.
رنگ در محيط
گفتني در مورد انتخاب رنگ مناسب براي مبلمان شهر، بسيار است. رنگ پيش از بافت، فرم و مواد مصرفي دريافت ميشود و به همين دليل اثرش بيشتر است. ولي در اين ميان آنچه كه ضروري است، حركت منسجم تمامي عناصر يك طرح به سوي هماهنگي با محيط است.
• رنگ بايد جزئي از كل فرض شود، كلي كه به سوي وحدت و يكانگي رو دارد.
• همچنين عامل ديگر، در گزينش رنگ، كاربرد محصول است. رنگ نبايد براي دوره‏اي كوتاه و تنها به قصد جلب نظر رهگذاران به كار رود. به طور مثال ، ممكن است گزينش زباله‏دان‏هايي به رنگ زرد روشن در ابتدا حتي با محيط هم هماهنگ باشد و انتخاب جالب وجسورانه‏اي به نظر برسد، اما به طور يقين بعد از شش ماه كه زباله‏دان بارها از آدامس‏هاي جويده، كاغذهاي چسبناك شكلات و از اين قبيل خوراكيها پر و خالي شد و لكه‏هاي مختلف رنگي گرد تا گرد آن را فرا گرفت، در آن انتخاب تجديد نظر ميشود. در اين باره برخي معتقدند كه وجود رنگهاي روشن بر پيكر مبلمان شهر در بسياري موارد باعث تشخيص سريع آنها از محيط ميشود و كيفيت و كميت استفاده از آنها را افزايش ميدهد. اين تفكري است كه بسياري را به گمراهي كشانده است. شهروند وظيفه‏شناس و مسئوولي كه تكليف خود را دربرابر محيط زندگي خويش مي‏داند، رنگ برايش تعيين كننده نيست. در عوض حتي با برجسته‏ترين رنگها و ترفندهاي رنگارنگ نيز نمي‏توان از پرتاب زباله توسط آن كه مقيد به چيزي نيست در ميان سبزه‏ها، خيابان و پياده رو جلوگيري كرد. شايد يكي از راه‏هاي برخورد با اين معضل، اجراي قوانين موثرتر و ترويج فرهنگ شهرنشيني باشد، به جاي پيش افتاده‎‏ترين راه، يعني تنوع رنگ محصول.
• در كنار رنگ عناصر، خود فضا نيز قابليت‏هاي بالايي براي تركيب‏هاي رنگي دارد.
• تشخيص يك رنگ در محيط به عواملي از جمله زمان ديدن، رنگ زمينه،‌رنگهاي ثابت و منابع نور طبيعي و مصنوعي بستگي دارد.
• قرمز و نارنجي رنگهايي هستند كه بيش از همه جلو مي‏آيند و به اصطلاح پيش‏آمدگي دارند. پرتوهاي ساطع شده از اين رنگها بر تمركز عدسي چشم تاثير مي‏گذارند و در شخص دوربيني ايجاد مي‏كنند.
• رنگهاي سبز و آبي، بر عكس چشم را نزديك بين مي‏كنند، چرا كه اين دو رنگ به عقب رفتن و عميق شدن تمايل دارند. زرد و ارغواني در اين خصوص خنثي هستند، نه پيش مي‏آيند و نه عقب مي‏نشينند.
• به طور كلي رنگهاي گرم (قرمز، صورتي، زرد و نارنجي) در نخستين سالهاي زندگي انسان براي وي بسيار مهم هستند. در حالي كه در دوران بلوغ، آبي، قرمز و سبز غالب هستند.
• براي چيدمان‏هايي جسورانه و پويا، محيط‏هاي روشن، بهترين هستند و رنگهاي اصلي و غني در چنين فضاهاي درخشاني، بيشتر رايجند.
• براي محل‏هايي كه كارهاي فيزيكي و فكري در آن جا انجام ميشود، رنگهاي عميق و ملايم، انتخاب‏هاي بهينه هستند. از توناليته بيشتر بايد در مناطق معتدل استفاده كرد. در مناطق استوايي، اين تدبير توفيقي به دنبال نخواهد داشت.
• سفيد خيره كننده است وبه سادگي كثيف ميشود. رنگ بسيار سفيد براي سطوح نبايد به كاررود.
• خاكستري با هر رنگي هماهنگي دارد. رنگهايي با رنگمايه كم براي محيط‏هاي فعال و پر جنب و جوش مناسب ترند. رنگهاي قوي‏تر به منظور تاكيد و بر انگيختن به كار ميروند.
• ميان 16 تا 35 سالگي، رنگها دربهترين و دقيق‏ترين وضع خود درك ميشوند. خردسالان و سالخوردگان مهارت كمتري در تفكيك و تشخيص رنگها دارند و براي سنين بالاي 55، سرعت تفكيك رنگها رو به وخامت مي‏گذارد.
• چنانكه در جامعه مورد نظر طراح،‌حدود سني استفاده كنندگان در دست است، نكات ياد شده بايد در نظر گرفته شوند.
• توجه به شرايط اقليمي منطقه مورد نظر براي طراحي و درك رنگهاي غالب ، در گزينش رنگ بسيار موثر است . برخي از مبلمان شهري مانند كيوسك تلفن و صندوق پست از استانداردهايي براي رنگ پيروي مي‏كنند كه رعايت آنها الزامي است.
بر اين اساس اگر طراح قصد دارد محصول را از محيط پيرامونش جدا سازد يا در آن ادغام كند، مي‏تواند از برخي پيشنهادهاي اين قسمت استفاده كند. در نهايت بهترين شيوه‏اي كه طراحان را از سنگيني گزينش رنگ مبلمان اندكي رها مي‏سازد، ارائه چند نمونه رنگ است تا با عنايت به محيط استفاده، هماهنگ ترين آنها برگزيده شود.
عملكرد رنگ در طراحي مبلمان شهري
با وجود اينكه در بخش تئوري رنگ تحقيقات زيادي انجام شده اما به جنبه‏هاي كاربردي آن در طراحي تجهيزات شهري، توجه چنداني نشده است. در اينجا ما به عملكردهاي اصلي رنگ در طراحي اشاره مي‏كنيم.
1-عملكرد ساختاري رنگ
2-عملكرد ارگونوميكي رنگ
1-عملكرد ساختاري رنگ
عملكرد ساختاري رنگ، آن دسته از توانائيهاي رنگ است كه به شناخت محصول كمك ميكند. بر طبق اين تعريف رنگ ابزاري است قابل كنترل و پيش بيني، كه ساختمان يك محصول را تحت تاثير قرار ميدهد.
بعضي‏ها عملكرد ساختاري رنگ را توانايي بيان فرم و تفكيك سطوح تعريف كرده‏اند و اين در حالي است كه تعريف ديگري هم بدين شرح ارائه شده است: عملكرد ساختاري رنگ، توانائي تاكيد بر ساختار سه بعدي اشياء يا توانايي تصحيح تناسب ناموزون از طريق تغيير فرم و جابجايي كانون توجه در محصول است.
احساسهاي بصري را كه ميتوان از طريق عملكرد ساختاري رنگ بدست آورد عبارتند از :
الف: كانون توجه :
با تركيب بندي رنگ ها به گونه‏اي كه رنگ مورد نظر، خود را از زمينه‏‎اي كه در آن قرار دارد جدا سازد، ميتوان توجه افراد را به سمت آن محصول هدايت كرد. اين مهم با استفاده از رنگ‏ها قوي و روشن (زنده) كه با محيط اطراف خود كنتراست ايجاد ميكنند تحقق مي‏يابد. اگر زمينه نيز داراي رنگ‏هاي روشن و قوي باشد بايد چاره ديگري جست. در اين مورد استفاده از نوارهاي رنگي فلورسنت يا حتي ايجاد كنتراست سياه و سفيد توصيه ميشود. همواره بايد بخاطر داشت كه كليد كانون توجه ايجاد كنتراست است.
ب : تفريق و تجمع:
با بكارگيري مناسب رنگ‏ها، ميتوان قطعات مجزاي يك محصول را به گونه‏اي رنگ‏آميزي كرد كه از نظر بصري محصول فرمي واحد را القاء كند. يا برعكس قطعات بيش از آنچه كه هستند، مجزا از يكديگر به نظر برسند. اين موارد در القاي مفاهيم «سادگي» و «پيچيدگي» محصول تاثير بسزايي دارد يكي از مفيدترين روشهايي كه براي تفرق سطوح (القاي تعدد قطعات و در نتيجه پيچيدگي محصول) و همچنين تجمع سطوح (القاي يكپارچگي قطعات و در نتيجه سادگي محصول) كاربرد دارد، به ترتيب، قوت بخشيدن و ضعيف كردن خط مرزي بين دو سطح رنگي است با قوت بخشيدن به حد فاصل بين دو سطح به تفريق سطوح (پيچيدگي محصول) و يا ضعيف كردن حدفاصل بين دو سطح، به تجمع (سادگي محصول) ميرسيم.
ج: تناسب و تعيين وضع:
تناسب بصري يك محصول را ميتوان با تجزيه بصري محصول به سطوح رنگي تغيير داد. در مورد تعيين چگونگي قرارگيري محصول نيز همين اصل صادق است. يعني ميتوان با يك سطح رنگي، حس عودي يا افقي بودن محصول را القاء كرد. با طرحهاي رنگي ميتوان از نظر بصري، فرم را تغيير داد. اين مورد در تكنيكهاي استتار كاربرد فراوان دارد.
2-عملكرد ارگونوميكي رنگ:
عملكردها ارگونوميكي رنگ با ملاكهايي همچون دستيابي به ايمني، شرايط ديد خوب دوام و بقاي ظاهر محصول و توجه به ماهيت كالا مورد ارزيابي قرار مي‏گيرد. به نظر ميرسدكه عملكرد ساختاري رنگ، عملكرد ارگونوميكي آن را نيز شامل ميشود اما واقعيت اين است كه تاثيرات ساختاري رنگ براي دستيابي به اهداف ارگونوميكي مورد استفاده قرار مي‏گيرد.
عملكرد ارگونوميكي رنگ در مطالعات بسياري مورد تحقيق قرار گرفته است همچنين رنگ بعنوان يك ابزار كاهش كنتراست روشني بين يك منبع نوري و محيط اطراف آن، مورد مطالعه قرار گرفته است از رنگ ميتوان بعنوان يك ابزار كنترل و توزيع يكنواخت نور در يك اتاق بهره جست. جنبه‏هاي مطرح در عملكرد ارگونوميكي رنگ عبارتند از :
الف: ايمني:
ايمني را ميتوان انتخاب صحيح رنگ، به منظور افزايش قابليت ديده شدن اجزايي كه پنانسيل خطر دارند، فراهم كرد . با قرار دادن اجزاي متحرك و خطرناك در كانون توجه (بوسيله رنگ‏‎هاي روشن و زنده) اين امر تحقق پيدا ميكند، به گونه‏اي كه همواره اين قطعات با محيط اطراف خود كنتراست ايجاد كنند.
ب –قابليت ديده شدن:
در كارهاي ظريف كه شناسايي و تشخيص دقيقي را مي‏طلبد، كنتراست روشنايي در سطح كار بايد به حداكثر ميزان خود برسد و در محيط اطراف سطح كار به حداقل اين ميزان مثلاً در مورد مطالعه يك كتاب روي ميز، لازم است كه در سطح كتاب، بيشترين كنتراست را داشته باشيم اما اين كنتراست بين صفحات كتاب و سطح ميز بايد به حداقل برسد. به همين دليل ميزها بايد داراي سطح نسبتاً روشني باشند. در شرايطي كه تجهيزات دقيق، به اپراتور نياز دارند، قابليت ديده شدن كنترل‏ها را ميتوان با كدبندي استاندارد شده رنگي افزايش داد. كدهاي رنگي استاندارد در تميز دادن و تشخيص عملكردهاي متفاوت يك مجموعه نقش بسيار موثري دارند و راهنماي مفيدي در سوار و پياده كردن قطعات يك مجموعه محسبوب ميشوند.
ج-دوام و بقاي ظاهر محصول:
اكثر كالاها در معرض عوامل آلوده كننده بسيار قرار دادند و اين در حالي است كه شرايط جوي (آب و هوايي) نيز در ظاهر آن بي تاثير نيستند. ظاهر محصول در اثر تماس با اين آلوده كننده‏ها نظير روغن، گريس و مواد ساينده، كثيف و خراب ميشود. چنانچه نتوان از آلوده شدن كالاها بوسيله اين عوامل جلوگيري كرد، سه استراتژي در انتخاب رنگ اين كالاها وجود دارد كه با گزينش صحيح ميتوان تا حد زيادي تاثيرات اين عوامل آلوده كننده را كاهش داد.
اين سه روش عبارتند از :
• رنگي انتخاب كنيم كه با رنگ عوامل آلوده كننده سازگار باشد. در اينجا هدف اين است كه ظاهر كالا، مستعمل به نظر نرسد.
• رنگي را انتخاب كنيم كه حتي اگر با عوامل آلوده كثيف شد، ظاهر آن همچنان مورد پذيرش باشد در اينجا ميتوان از رنگ‏هاي خاكستري و سبز تيره استفاده كرد.
• رنگي را انتخاب كنيم كه با كوچكترين آلودگي، ظاهري ناخوشايند پيدا كند تا استفاده كننده را وادار سازد كه آن را تميز كند يا مراقبت بيشتري در نگهداري كالاي خود اعمال نمايد.
به ياد داشته باشيد كه تنها شرايط تعمير و نگهداري كالا در تعيين رنگ محصول دخيل نيستند بلكه عواملي مانند آسيبهاي احتمالي حين حمل و نقل، جابجاييها، يا زماني كه كالا در انتظار فروش است. تماماً از جمله عواملي هستند كه در گزينش رنگ كالا بايد مورد توجه قرارگيرند.
د-هويت و شناسايي :
گروهي از رنگها تنها با بعضي از محصولات همراه هستند يا به عبارت واضح‏تر بعضي از رنگها بصورت استاندارد شده مختص كالاها و محصولات خاصي هستند. بنابر دلايل تجاري اين امر براي شناسايي سريع و هويت بخشيدن به اين دسته از كالاها الزامي است بعنوان مثال بعنوان از رنگ كيوسكهاي تلفن ياد كرد.
هـ- سازگاري:
رنگ يك محصول بايد با محيط فراگيرنده آن سازگار باشد در پاره‏اي از موارد، اين امر بدان مفهوم است كه محصول در محيط اطراف خود حل شود و جزئي از بافت فضاي اطراف خود به حساب آيد. بعنوان مثال ميتوانيم از ايستگاههاي فرعي برق ياد كنيم و در پاره‏اي ديگر، منظور اين است كه محصول به طور كامل و مشخص، از محيط اطرافش قابل تفكيك باشد بايد توجه كرد كه تمايل عومي در رنگ‏آميزي محصولات بسيار مرغوب به سمت رنگ‏هاي روشن و در تاسيسات توليدي مدرن به سمت تنوع رنگ است چه در بعد معماري و چه در بعد تجهيزات فني.
براي انتخاب رنگ محصول، كم و كيف محلي كه محصول درآنجا مورد استفاده قرار مي‏گيرد (از نظر رنگ، درجه حرارات، نورپردازي و شرايط آب و هوايي) نيز مطرح است. رنگ‏هاي روشن كه با ارزش رنگي بالا در سيستم رنگي ما نسل تعريف ميشوند نور و گرما را منعكس مي‏كنند، در حالي كه رنگ‏هاي تيره عامل جذب اينها هستند. بعنوان يك نكته راهنما بايد يادآور شد كه از انعكاس شديد نور روي سطوح محصولات اجتناب شود چرا كه اين انعكاس موجب بر هم زدن راحتي و راندمان كاري اپراتور دستگاه ميشود.
و- تعمير و نگهداري
بسياري از جنبه‏هاي مطرح كاربرد رنگ و تاثير آن در تعمير و نگهداري، همان جنبه‏هايي هستند كه در عملكرد روزانه تجهيزات، با آنها مواجه مي‏شويم با استفاده از كدبندي رنگ، ميتوان عملكرد خاصي براي قطعات تعريف كرد يا اينكه نحوه باز و بسته كردن يك محصول را كنترل كرد در بكارگيري رنگ بايد همواره به خاطر داشت كه بخشي از افراد و جامعه كساني هستند كه داراي سطوح متفاوتي كور رنگي ميباشند و اكثر افراد اين گروه را مردان تشكيل ميدهند بنابر اين در طراحي كدهاي رنگي علاوه بر وجه تمايز در رنگ بايد در الگو و فرم آنها نيز تفاوتهايي را قايل شد. در مورد قطعات حساس و مهم علاوه بر اينها طراحي قطعه نيز بايد به گونه‏اي باشد كه امكان اشتباه بسته شدن يا اشتباه عمل كردن آنها وجود نداشته باشد.
تئوري طراحي محصول كه تئوري رنگ را نيز در بر دارد شديداً تحت تاثير عملكرد گرايي يا فونكسيوناليسم قرارگرفته است جمله معروف «فرم تابع عملكرد است» منصوب به سوليوان معمار است اين نظريه براي عينيت بخشيدن به اين مفهوم آمده است كه شايستگي يك محصول از نظر زيبايي، بوسيله ميزان تناسب ساختاري و عملكردي آن تعيين ميگردد در نتيجه چنانچه محصولي بخوبي نظم داده شده باشد،‌زيباتر نيز خواهد بود. بنابر اين نظريه نظريه عملكرد گراها براي محصولات مهندسي جذابيت خاصي دارد چرا كه در اين محصولات عمدتاً راندمان تنها چيزي است كه مورد انتظار است اما بايد دانست كه آيا راندمان زيبايي همانند راندمان عملكردي لزوماً جزيي از عملكرد كل محصول است؟ اين ايده كه نيازهاي زيبايي شناختي تنها از طريق توجه به الزمات يوتيلتيارياني (يعني اصالت سودمندي محصولات) ارضا ميشوند، همانقدر غير واقعي است كه بگوييم نياز به مفيد بودن محصول با توجه به الزامات زيبايي شناختي آن ارضا خواهد شد.
خلق زيبايي اجتناب ناپذير است و طراحي تنها بر اساس ملاكهاي غير زيبايي شناختي به مفهوم در غياب زيبايي طراحي كردن است و اين يك واقعيت غير قابل انكار ميباشد. براي درك رنگ، تميز دو مفهوم از يكديگر ضرورت دارد: يكي «ماهيت دروني رنگ» و ديگر «مطلوب بودن» و اينكه مطلوب بودن رنگ نتيجه ماهيت دروني آن است. بعنوان مثال شايد اگر محصولي، مردانه و سنگين به نظر برسد، بيشتر از اينكه زنانه و سبك جلوه كند، مورد پسند قرار گيرد. ماهيت دروني رنگ به دو گروه احساسي و ارزشي تقسيم ميشود. تاثيرات احساسي رنگ عبارتند از «گرم-سرد» ، «سخت-نرم» ، «سنگين-سبك» ، «قوي و ضيف»،‌و تاثيرات ارزشي رنگ عبارتند از گران-ارزان، ظريف-زمخت، مردان-زنانه، مدپذير-بدون مد.
تجربه ثابت كرده است كه ماهيت دروني احساسي رنگ محسوس‏تر و ملموس‏تر از ماهيت دروني ارزشي آن ميباشد و مردم توافق نظر بيشتري روي آن دارند. بعنوان مثال ميتوان به رنگ‏هاي قرمز، نارنجي و زرد اشاره كرد كه گرمتر از رنگ‏هاي سبز و آبي به نظر ميرسند و مردم با مليتهاي گوناگون نظرهاي مشابهي نسبت به آن دارند.
بعنوان مثال اين رنگ‏ها در نظر انگليسي‏ها و امريكايي‏ها همانگونه هستند كه در نظر سوئدهاي ژاپني همچنين رنگ‏هايي با ارزش رنگي بالا در سيستم مانسل رنگ‏هاي روشن در وزن سبكتر، بزرگتر از رنگ‏هايي با ارزش رنگي پايين در سيستم ما نسل رنگ‏هاي تيره به نظر ميرسند.
پاره‏ايي از ماهيتهاي دروني رنگ نيز، مورد پذيرش همگان است، مثل ارتباط بين رنگ‏هاي و مفاهيمي چون، مردانگي، زنانگي و ... به عنوان مثال ارتباط رنگ قرمز با تهاجم و مردانگي كه در مقابل رنگ صورتي و ارتباط آن با نرمي و زنانگي قرار مي‏گيرد . آبي با آرامش، نارنجي و زرد با شادي و گرمي، سبز با رشد و شكوفايي، سفيد با خلوص و پاكي و ... شناخته ميشود. در انتخاب رنگ ارتباطي باريك و ظريف است و از فرهنگي به فرهنگ ديگر تغيير مي‏كند در مورد مفاهيم دروني رنگ، بويژه بخش مفاهيم احساسي آن، افراد تاثيرات جزئي‏تري را نيز استخراج مي‏كنند. تاثيراتي كه در بيان شكل، بافت و هويت شيي موثر است بنابر اين ميتوان از اين ويژگي مهم رنگ در ارائه هويتي خاص به محصول سودجست و به عبارت ديگر يك محصول را ميتوان با استفاده از رنگ، از نظر احساسي بصري، گرمتر در حرارت، سبكتر در وزن و حتي كوچكتر در ابعاد جلوه دارد. با اين وجود دستيابي به اين اهداف بسيار مشكل است متاسفانه تحقيقات كمي در باره ماهيت‏هاي دروني رنگ صورت پذيرفته است.
در شرايطي كه اطلاعات دقيقي در باره ماهيت دروني رنگ وجود ندارد. طراحان مجبورند به برداشتهاي شخصي خويش اعتماد كنند، مگر اينكه در سياستهاي طراحي محصول، زمان و بودجه‏اي براي تحقيق اين ماهيتها در باره آن محصول خاص، در نظر گرفته شده باشد. در هر صورت اگر به عنوان يك طراح مجبور هستيد بر اساس برداشتهاي شخصي، رنگي را براي محصول انتخاب كنيد، حتماً قضاوتهاي خود را با محك نظريات ديگران بسنجيد و ايده آل اين سنجش آن است كه به توسط خريداران بالقون كالا صورت پذيرد.
توانايي ديد قابليت‏ها و مقررات رنگ
تواناي ديد رنگها
رنگهاي اپك به راحتي در فواصل دور در يك زمينه سفيد ديده مي‏شوند:
1-زرد بيشترين درخشاني و بينائي را براي بزرگترين مسافتها داراست.
2-نارنجي و قرمز-نارنجي بيشترين دقت (توجه) را داراست.
3-آبي نشانه تيرگي و ابهام است.
تعداد كمي از نورهاي رنگي پر رنگ نزديك آستانه ديد، آسانتر از ديگران شناخته ميشوند:
1-قرمز، سبز و تعدادي از نورهاي آبي آسانترين شناخت را دارا هستند.
2-سپس نور سفيد آسانترين شناخت را داراست.
3-نورهاي زرد و نارنجي كمترين شناخت را دارا هستند.
تعداددي از نورهاي رنگي از فاصله دور مشكل تشخيص داده ميشوند:
1-نورهاي آبي و سبز در فواصل دور، از يكديگر غير قابل تشخيص هستند.
2-نورهاي زرد و نارنجي در فواصل دور، از همديگر غير قابل تشخيص هستند.

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید